1. Menghasilkan lulusan ahli madya yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing dalam bidang pengembangan peralatan elektromedik.
  2. Menghasilkan lulusan ahli madya yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penyelenggaraan penelitian sederhana dibidang pengembangan peralatan elektromedik.
  3. Menghasilkan lulusan ahli madya yang mampu menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan peralatan elektromedik.
  4. Menghasilkan lulusan yang mampu membangun kerjasama dengan profesi lain secara profesional.